sobota 8. února 2014

teplota a vlhkost v úle

Test vlhkosti
Při focení termokamerou mě překvapila velká vlhkost pod strůpkovou folií.
Tu jsem přijal jako dobrou věc a vůbec jsem nepřemýšlel, jestli je vhodná také na zimu.
Proto jsem také znovu rozpoutal diskuzi na včelařském fóru. A myslel si, že není pro včely vůbec vhodná.
Tam jsem slíbil, že se pokusím něco zjistit a pro věc udělat.
Na netu jsem toho moc nenašel, krom několika zmínek na ruských stránkách. Ale chyběl mi konkrétní výsledek.
Zakoupil jsem proto datalogger. Ten v daném intervalu zaznamenává teplotu a vlhkost.
Do úlu jsem ho umístil mezi čtvrtý a pátý rámek od kraje cca 12 cm pod strop.
Celý úl je z 4 cm extrudovaného polystyrenu.
Sestavu odspodu tvoří: zasíťované dno, nízký nástavek, 2x jumbo a nízký nástavek. Na stropě folie a 4 cm extrudovaného polystyrenu.
Měřič jsem vložil 23.1.2013. Interval záznamu 1 hodina.
16.2.2013 jsem do vrchního nástavku vyvrtal díru na očko 25 mm.
Reakce v úlu – vlhkost prudce klesá na 37% a teplota v úle roste až na 30,7st C.
19.2. 2013 se vše vrátilo do normálu jak teplota, tak vlhkost.
3.3.2013 jsem otvor zaslepil a odstranil folii na stropě. Tu jsem nahradil plátnem a na něm třikrát přeloženou vlněnou dekou. Ta položena do 10 cm vysokého polystyrenového rámečku se dvěma vyvrtanými 25 mm otvory pro odvětrání. To celé zakryté původním stropem z extrudovaného polystyrenu.
První dva dny bylo zřetelné vytékání velkého množství zkondenzované páry z větracích otvorů. Ta na povrchu úlu zmrzla a vytvořila rampouchy.
Vlhkost se ustálila za cca 2 dny. Teplota až za 10 dní.
Více jsem včelky nerušil až do vyjmutí zařízení 7.4.2013.
Včelky přezimovaly přes veškerou moji rušivou činnost velice dobře, daly mi další 4 oddělky a něco medu.
V reálu ho viděli Včelaříci z Velkých Hamrů: http://vcelarici.ohnice.cz/?q=node/223

Průměrná vlhkost se v úle pohybovala kolem 82 %.
Teplota v prostoru úlu bez rušení cca 8. st C.

Závěr si musí udělat každý sám.
Já jsem si uvědomil, že jsem se mýlil a včely si vytvoří klima jaké potřebují. Bez ohledu na použití difuzního stropu a nebo folie. Za předpokladu, že mají dostatečný přívod vzduchu česnem a nejsou opravdu nějakým jiným způsobem omezovány - rušeny.
Letos nás navštívila žluva.

Nejednalo se o vědecký, ale jen soukromý test na jednom včelstvu.

Modrá čára v grafu je vlhkost, červená teplota.

Začátek záznamu 23.1.2013, konec 7.4.2013

Také se omlouvám, že zveřejnění trvalo tak dlouho, ale byli jsme pracovně hodně vytížení.
Dostali jsme za to diplom - nejlepší odběr izolace za Jihomoravský kraj.

Také chci tímto poděkovat za dnešní krásnou přednášku od Mgr.Václava Sciskaly na kterou mne pozval do ZO ČSV Vyškov


graf vlhkosti a teploty v úle